• A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése

Projekt összefoglaló

Mit rejt a „Palócföldi Ládafiók”?

A projekt célja, hogy a résztvevő hátrányos helyzetű fiatalok, felnőttek élethelyzetét javítsa, képességfejlesztő foglalkozásokkal munkaerő-piaci esélyeit növelje, fejlessze a Nógrádban élők helyi kötődését és környezettudatosságát. Fontos elem a lakosság digitális- és angol nyelvi kompetenciájának fejlesztése, természeti- és kulturális környezetünk minél szélesebb körben történő megismertetése.

 

A program közvetlen célkitűzései

 • az elektronikus "írástudás" terjesztése képzők képzésével, az információ elérésének javításával, Info-Centrum kialakításával,

 • a formális és informális képzési programok elérhetőségének javítása, a tájékozottság növelése,

 • olyan kompetenciafejlesztő kreatív műhelyek, szakkörök, foglalkozások, táborok megvalósítása, melyek serkentik a helyben élők "kultúrafogyasztását", közösségeket építenek, segítenek felfedezni az ismeretszerzés és készségfejlesztés izgalmát, belső motivációt alakítanak ki a tanulásra, hangsúlyozzák természeti, táji adottságaink, valamint az itt élők történelmének, hagyományainak egyediségét és értékét, ezekre alapozva perspektívát, pozitív jövőképet kínálnak, megvalósításukhoz pedig a vállalkozói- és kezdeményezőkészséget is fejlesztik.

A fiatalkorú és felnőtt lakosság körében cél az egymás elfogadására, a kulturális különbségek megbecsülésére, természeti, földtudományi és kulturális értékeink megóvására és fenntartható hasznosítására irányuló beállítottság és viselkedésminták kialakítása.

A konzorciumvezető József Attila Művelődési és Konferencia Központ mellett a J. L. SEAGULL Szakképző Iskola és Felnőttképzési Központ, valamint a Novohrad – Nógrád Geopark Nonprofit Kft. a projekt megvalósítói a 71 420 490 forint összegű támogatásban részesített projektben, mely 2010. decemberében indult és 2012. június 30-áig tart. Ezen időszak alatt közel 100 szakember bevonásával mintegy 1900 fő vesz részt a formális és nem formális képzési alkalmakon, melyek között a legkülönbözőbb szakkörök és foglalkozások mellett továbbképzések és táborok is szerepelnek.

A célcsoport igen széles, így megszólításra kerülnek az általános iskolás fiataloktól kezdve a hátrányos helyzetűeken, munkanélkülieken, fogyatékkal élőkön át az 50 év felettiekig a legkülönbözőbb korosztályok és társadalmi rétegek.

 

Akiknek a program szól:

A projektben elsősorban hátrányos helyzetű, rendszeres munkát nem végző regisztrált és tartós munkanélküliek, alacsony végzettségűek, romák, fogyatékkal élők, GYES-en, GYED-en, GYET-en lévők, 50 év felettiek, a felnőttképzés, nonformális, informális tanulás iránt érdeklődő, közoktatási intézményben tanuló fiatalok, általános- és középiskolai tanulók, munkavállalók, álláskeresők, inaktívak vehetnek részt.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap  társfinanszírozásával valósul meg.

PALÓCFÖLDI LÁDAFIÓK” – Építő közösségek Salgótarján térségében

TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0058

 

 

A projekt rövid összefoglalója

A „Palócföldi ládafiók” – Építő közösségek Salgótarján térségében – TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0058 pályázati projekt kedvezményezettjei – a József Attila Művelődési és Konferencia Központ, mint konzorciumvezető,
a J. L. SEAGULL Szakk
épző Iskola és Felnőttképzési Központ, valamint a Novohrad - Nógrád Geopark
Nonprofit Kft. – a h
átrányos helyzetű salgótarjáni térségben általános és középiskolákkal, a gyermekvédelmi intézményekkel, nonprofit szervezetekkel együttműködve, olyan kompetencia és készségfejlesztő projektet valósítanak meg, amely a hátrányos helyzetű célcsoportok bevonásával az egész életen át történő tanulás új formáit ismerteti meg.

 

A program megvalósításának időtartama:

19 hónap: 2010. 12. 01.– 2012. 06. 30.

 

A projekt célja,

 • a bevont hátrányos helyzetű fiatalok, felnőttek élethelyzetének javítása – a képzések, egyéb szolgáltatások, képességeik fejlesztése révén – munkaerő-piaci esélyeinek növelése,

 • a fiatalok helyi kötődésének, környezettudatosságának erősítése,

 • a lakosság digitális és nyelvi kompetenciájának fejlesztése, munkaerő-piaci helyzetének javítása,

 • természeti és kulturális örökségünk minél szélesebb körben történő megismertetése.

 

A program közvetlen célkitűzései

 • az elektronikus "írástudás" terjesztése képzők képzésével, az információ elérésének javításával, Info-Centrum kialakításával,

 • a formális és informális képzési programok elérhetőségének javítása, a tájékozottság növelése,

 • olyan kompetenciafejlesztő kreatív műhelyek, szakkörök, foglalkozások, táborok megvalósítása, melyek serkentik
  a helyben
  élők "kultúrafogyasztását", közösségeket építenek, segítenek felfedezni az ismeretszerzés és készségfejlesztés izgalmát, belső motivációt alakítanak ki a tanulásra, hangsúlyozzák természeti, táji adottságaink, valamint az itt élők történelmének, hagyományainak egyediségét és értékét, ezekre alapozva perspektívát, pozitív jövőképet kínálnak, megvalósításukhoz pedig a vállalkozói- és kezdeményezőkészséget is fejlesztik.

A fiatalkorú és felnőtt lakosság körében cél az egymás elfogadására, a kulturális különbségek megbecsülésére, természeti, földtudományi és kulturális értékeink megóvására és fenntartható hasznosítására irányuló beállítottság
és viselkedésminták kialakítása.

Akiknek a program szól:

 

A projektben - közel 1600 fő kedvezményezett vesz részt, elsősorban hátrányos helyzetű, rendszeres munkát nem végző regisztrált és tartós munkanélküliek, alacsony végzettségűek, romák, fogyatékkal élők, GYES-en, GYED-en, GYET-en lévők, 50 év felettiek, a felnőttképzés, nonformális, informális tanulás iránt érdeklődő, közoktatási intézményben tanuló fiatalok, általános- és középiskolai tanulók, munkavállalók, álláskeresők, inaktívak.

 

 

 

 

 

 

 

A „Palócföldi ládafiók” – Építő közösségek Salgótarján térségében projekt program kínálata

 

 

 

 

A JAMKK programjai

A SEAGULL programjai

A Geopark programjai

 • Bábszakkör

 • E-tanácsadó képzés

 • Geopark Kutató- és Élménytábor

 • Drámapedagógiai szakkör, tábor

 • "Tanulás egy életen át” – a tanulás tanulása foglalkozássorozat

 • Acélipari örökség szakkör

 • Diákírók-diákköltők szakkör

 • Nyári és téli Kert foglalkozások

 • Örökítsd meg, dokumentáld!”- fotó, videó szakkör

 • Kő- és szénbányászati örökség szakkör

 • Kölyökzug foglalkozások

 • Digitális alapképzés, e-szolgáltatások

 • Földtudományi örökség szakkör

 • Családi hétvége

 • Szociális készségfejlesztő foglalkozások

 • "Túlélő-készlet" – angol nyelvi kurzus

 • Természettudományi örökség szakkör

 • Kríziscsoport - kiemelés és megelőzés

 • Nógrádban élek” - helyismereti foglalkozások

 • Kulturális örökség szakkör

 • Tesz-Vesz klub

 • Vállalkozással boldogulni” - foglalkozássorozat

 • Szakmai nap és továbbképzés közművelődési szakembereknek

 • e-Magyarország Pont működtetése

 

 • Info-Centrum

 • Felnőttképzési adatbázis létrehozása

 

 

Bővebb információ, jelentkezés a fenti intézményi elérhetőségek bármelyikén!

 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés